FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Wiadomości z placówek
oriońskich prosimy
przesyłać na adres:
redakcja@orionistki.fr.pl

AKTUALNOŚCI
» powrót


Włocławek: Spotkanie organizacyjne Oriońskiego Wolontariatu

2008-10-05

W Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Sióstr Orionistek we Włocławku od kilku lat działa Orioński Wolontariat. Tworzą go młode osoby – najczęściej dziewczęta – pragnące bezinteresownie świadczyć dobro na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Posługa tych osób polega na towarzyszeniu wychowankom Ośrodka w ich codziennym życiu. Każdy z wolontariuszy angażuje się w życie placówki na miarę własnych możliwości, przede wszystkim poprzez życzliwą obecność, rozmowę, zabawę, pomoc w nauce oraz wspólne spędzanie czasu wolnego. Młode osoby wspierają też działania mające na celu promocję twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym, przyczyniają się do ich integracji ze środowiskiem rówieśniczym, a poprzez udział w okresowych spotkaniach formacyjno-szkoleniowych troszczą się o swój osobisty rozwój – zarówno intelektualny, jak i duchowy.

W pierwszym w tym roku spotkaniu Oriońskiego Wolontariatu, które odbyło się w piątek, 26. września 2008 r., wzięło udział 28 dziewcząt. Zadeklarowały one swoją pomoc Wychowankom Ośrodka w bieżącym roku szkolnym. W tej grupie znalazło się aż kilkanaście osób, które odwiedziły Ośrodek po raz pierwszy, odpowiadając na zaproszenie S.M. Amabilis Glinieckiej i S.M. Doroty Rychwalskiej, odpowiedzialnych za wolontariat w SOW.
Wszystkie uczestniczki spotkania zostały zapoznane z działalnością Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz z rocznym harmonogramem działań Oriońskiego Wolontariatu w SOW. Wolontariuszki, które w poprzednich latach uczestniczyły już w życiu placówki, podzieliły się własnym doświadczeniem spotkań i pracy z wychowankami Ośrodka. Spotkanie zakończyło się krótką modlitwą, w której złożono dziękczynienie Bogu za pragnienie czynienia dobra, oraz proszono, by nie tylko nie zagasło ono sercach żadnej z wolontariuszek, ale prowadziło każdą z nich do czynienia dobrze zawsze i wszystkim, a źle nigdy i nikomu – jak tego pragnął Św. Ks. Alojzy Orione.

* * *

Informacje o bieżącej działalności Oriońskiego Wolontariatu działającego w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym Sióstr Orionistek we Włocławku, przy ul. Leśnej 3, znajdują się na fotoblogu: www.orionwol.fbl.pl.
Copyright© by Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia - Prowincja Polska