XII KAPITUŁA GENERALNA PSMCPOZOSTAŁE KOMUNIKATY SĄ UMIESZCZONE W AKTUALNOŚCIACH - ZAPRASZAMY

6° KOMUNIKAT
19.05.2017 -  DZIEŃ  SKUPIENIA


Siostry uczestniczące w Kapitule przeżywają dziś dzień skupienia i refleksji. Po dniach przeznaczonych na rewizję prac ostatnich sześciu lat, na refleksję nad aktualną sytuacją Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia i nad rzeczywistością 
w której pracują, na zrozumienie wyzwań wobec przyszłości, nadszedł czas na milczenie i na całościową ocenę, aby z odnowionym duchem i entuzjazmem stawić czoło dniu jutrzejszemu: wyborom Przełożonej generalnej i jej Rady. Dni przeżyte w klimacie entuzjazmu i harmonii były bardzo owocne dla perspektyw przyszłości i jutra Zgromadzenia. Jutro rano, Siostry biorące udział w Kapitule przystąpią do wyboru Przełożonej generalnej, a popołudniu do wyboru Radnych generalnych. Łączmy się dzisiaj w modlitwie z Siostrami Małymi Misjonarkami Miłosierdzia i towarzyszmy im w tej ważnej i delikatnej chwili.

Segreteria di Comunicazione Orionina, Roma 19 maggio 2017

5° KOMUNIKAT
OBECNOŚĆ ZAPROSZONYCH GOŚC
I

W dniach od 12 do 16 maja Kapituła Generalna została ubogacona obecnością zaproszonych gości: przyjaciół, współpracowników i przedstawicieli różnych gałęzi Rodziny charyzmatycznej, między innymi ks. Tarcisio Vieira, Przełożony generalny Synów Boskiej Opatrzności z Wikariuszem generalnym ks. Oreste Ferrari i Radnymi generalnymi, ks. Fernando Fornerod i ks. Pierre Assamouan Kouassi; Odpowiedzialna za Orioński Instytut Świecki (ISO) Maria Rita Orrù i Koordynator generalny Oriońskiego Ruchu Świeckiego Javier Rodriguez Sanchez oraz Antonella Simonetta, Vicky Quondamatteo, Armanda Sano, Marta Cassano, Luisa Pietronave e Teresa Wosińska.

Podczas dni przeżytych razem z zaproszonymi gośćmi, wysłuchałyśmy referatów wygłoszonych przez prelegentów, którym zostały powierzone tematy w celu pogłębienia i ułatwienia refleksji podczas prac grup mających na celu opracowanie Dokumentu Sytuacja Graniczna i decyzji XII Kapituły Generalnej. Prelegentami byli: kardynał João Braz de Aviz, Prefekt Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego (CIVCSVA), prof. Marco Guzzi, poeta, filozof i założyciel Grupy “Darsi Pace” oraz siostra Tiziana Longhitano sfp, profesor Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana.

Kardynał João Braz de Aviz zreferował temat: “Życie konsekrowane z punktu widzenia CIVCSVA; jakie priorytety jawią się przed KG mającą podjąć decyzje dla przyszłosci Zgromadzenia”, wychodząc ze stwierdzenia, że „każdy ustabilizowany system dąży do tego, aby nie dopuścić do zmian i utrzymać swą pozycję”. Wyróżnił 4 obszary, w których aktualne wyzwania Życia Konsekrowanego są szczególnie otwarte: formacja, wzajemna relacja mężczyzna – kobieta, posługa władzy i zarządzanie dobrami kościelnymi Zgromadzeń, o których traktuje także ostatni dokument CIVCSVA „Nowe wino do nowych bukłaków”.

Po krótkiej debacie wszyscy udali się na Mszę Świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem Kardynała a następnie na obiad. Bliska i ojcowska obecność Kardynała przyniosła Kapitule wiele radości, braterstwa, świadectwa i skonkretyzowania tego, czego Kościół oczekuje od życia konsekrowanego.

W sobotę, 13 maja, prace Kapituły rozpoczęto referatem prof. Marco Guzzi: „Życie konsekrowane wobec aktualnej przemiany dokonującej się w świecie i ludzkości wobec kruchości współczesnych ludzi, jak też wobec przyszłości”.

Prelegent pomógł zrozumieć przemiany antropologiczne i ich wpływ na życie konsekrowane. Po krótkiej przerwie miał miejsce dialog uczestników Kapituły z prelegentem. Następnie Siostra Maria Pacifico (Siostra Miłosierdzia Św.G. A. Thouret) i S. M. Alicja Kędziora dały świadectwo ukazujące owoce ich uczestnictwa w procesie wewnętrznego wyzwolenia w Grupach “Darsi pace”, utworzonymi przez prof. M. Guzzi.

W poniedziałek 15 maja, Siostra Tiziana Longhitano, sfp, zreferowała temat: „Powołanie Życia Konsekrowanego do bycia “uczennicami-misjonarkami w Kościele Papieża Franciszka: wyzwania, możliwości, ryzyka”. Prelegentka poruszyła trzy tematy: “Bycie uczennicami-misjonarkami”, „Wyjść dzisiaj” i „Proroctwo miłości”, proponując uczestnikom pytania i ofiarując czas na osobistą refleksję.

Następnie poświęcono czas na pracę w grupach i na dialog z Siostrą Tizianą. Popołudniu, zaproszeni goście spotkali się, aby przygotować odpowiedzi na pytania postawione im przez Kapitułę.

We wtorek 16 maja, prace Kapituły otworzono krótką modlitwą i wysłuchaniem odpowiedzi zaproszonych gości na zadane im pytania. Po wyjaśnieniach i uściśleniach, zaproszeni goście skierowali do Sióstr biorących udział w Kapitule piękne przesłanie i życzenia. W południe ks. Tarcisio Vieira, Przełożony generalny FDP, przewodniczył Mszy Świętej ku czci Św. Alojzego Orione. W wygłoszonej homilii podkreślił, że piękno Rodziny charyzmatycznej zależy od każdego z nas. Na zakończenie Mszy, Matka M. Mabel wraz z ustępującą Radą podarowała każdej przedstawicielce prowincji, misji i różnym gałęziom Rodziny charyzmatycznej, album Stulecia PSMC. Ks. Tarcisio podarował wszystkim wizerunek Św. Alojzego Orione w brązie. Bardzo podniosłą chwilą było przekazanie relikwi krwi Księdza Orione dwom prowincjom argentyńskim (PSMC-FDP) w ręce S. M. Trinidad i ks. Fernando Fornerod.

Po obiedzie, który odbył się w świątecznym i rodzinnym klimacie, pożegnano zaproszonych gości, z którymi spotkamy ponownie 26 maja w Watykanie na prywatnej audiencji z Papieżem Franciszkiem.

Popołudniu, Siostry kontynuowały i uzupełniały prace zgodnie ze metodologicznymi wskazówkami. Przedłużą się one zgodnie z przyjętą metodologią na dni 17 i 18 maja. Dzień 19 maja będzie poświęcony na osobiste skupienie przed wyborami Przełożonej generalnej, które jest przewidziane na sobotę 20 maja w godzinach przedpołudniowych, i Radnych generalnych, które odbędzie się popołudniu.

Segreteria di Comunicazione Orionina, Rzym 17 maja 2017 r.

4° KOMUNIKAT 

Po wyborze Prezydium Kapituły poświęcono czas na prezentację różnych rzeczywistości Zgromadzenia i na określenie sytuacji granicznej. Zgodnie z metodą, która ożywia wszystkie prace Kapituły, po prezentacji rzeczywistości na poziomie generalnym, poświęcono czas na prezentację sytuacji w Prowincjach, Delegacji i 3 Wicedelegacjach zgodnie z ustalonym schematem. Ten wachlarz obecności PSMC w świecie pokazał wielką różnorodność kultur, ale także jedność w rzeczach pozytywnych, w kruchościach i w nadziejach. Następnym krokiem były prace w czterech grupach: konsekracja, misja, zarząd i administracja, w celu określenia dla każdego poziomu oznak siły i słabości obecnych w naszej wspólnej rzeczywistości oraz opracownia punktu krytycznego, czyli charakterystyk pilnych, istotnych i globalnych. Dokument nosi nazwę „Sytuacja graniczna", czyli uznanie rzeczywistej sytuacji, które posłuży do następnych opracowań i odpowiedzi poprzez priorytety i linie działania.
Na tę pracę poświęcono trzy dni ubogacone celebracjami w świetle Słowa Bożego, które ciągle nam towarzyszy: spotkanie Marii Magdaleny z Chrystusem Zmartwychwstałym. Prace będą kontynuowane w dniach od 12 do 16 z udziałem zaproszonych gości z Rodziny Oriońskiej, aby razem w świetle otrzymanych wskazówek szukać ostatecznej decyzji, mającej na celu odnowienie obecności PSMC w świecie.
Matce Bożej z Fatimy, która 100 lat temu z wielką troską towarzyszyła cierpiącej ludzkości, zawierzamy nasze życie i apostolat, aby odpowiadał na potrzeby obecnej historycznej chwili.
 
Segreteria di Comunicazione Orionina, Rzym 12 maja 2017 r.

KOMUNIKAT
POCZĄTEK PRAC W RZYMIE

Z sercami przepełnionymi uczuciami wzbudzonymi uroczystością otwarcia, która odbyła się w Tortonie w Sanktuarium Matki Bożej od Straży obok Księdza Orione, w piątek 5 maja w Rzymie rozpoczęły się prace XII Kapituły Generalnej Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia.

Po otrzymaniu materiału i wskazówek organizacyjnych, Siostry biorące udział w Kapitule poprzez głosowanie wybrały dwie skrutatorki Kapituły: S. M. Franciszkę Pasqualini i S. M. Gabrielę Perazzi, które po wyborze złożyły przysięgę.

Uczestniczki Kapituły wysłuchały Sprawozdania moralnego i dyscyplinarnego Przełożonej generalnej Matki M. Mabel Spagnuolo ukończonego w sobotę 6 maja przed południem. Sekretarka generalna S. M. Gemma Monceri przedstawiła Sprawozdanie statystyczne, następnie S. M. Noemi Guzzi przedstawiła Sprawozdanie ekonomiczne.

Niedzielę 7 maja, Siostry korzystając ze słonecznej wiosennej pogody, spędziły na odpoczynku i spacerach lub uczestnictwie w „Regina Coeli” z Papieżem Franciszkiem na Placu Świętego Piotra.

Prace Kapituły zostały wznowione w poniedziałek 8 maja wyborem dwóch Komisji oceniających Sprawozdania Przełożonej generalnej, Sekretarki generalnej i Ekonomki generalnej. Podczas prac Komisji, pozostałe Siostry podzielone na małe grupy, pogłębiały tekst „Baza”. Popołudniu Komisje przedstawiły swe oceny, po których nastąpił otwarty dialog. Ta wstępna sesja została zakończona dziękczynną celebracją i życzeniem, aby wszystkie Siostry uczestniczące w Kapitule stały się dyspozycyjne jak Maria Magdalena w niesieniu zapachu miłości Chrystusa tam gdzie chce Bóg.

Wieczorem 8 maja w Święto Matki Bożej z Lujan i w dzień wznoszenia modlitwy błagalnej do Matki Bożej z Pompei, dokonano wyboru Przwodniczącej Kapituły, kórą została Matka M. Mabel Spagnuolo, pierwszej wiceprzewodniczącej, którą została S. M. Sylwia Zagórowska i drugiej wiceprzewodniczącej, którą została S. M. Priscila Oliveira. Następnie wybrano S. M. Gemmę na Sekretarkę Kapituły oraz S M. Carlę Tonelli i S M. Jesús Nieva do pomocy Sekretarce.

W następnych dniach prowincje, delegacja i wicedelegacje przedstwią swój apostolat i rzeczywistość, w której go pełnią. 12 maja przybędą osoby zaproszone, które swym wkładem ubogacą refleksje Sióstr biorących udział w Kapitule.

Segreteria di Comunicazione Orionina, Rzym 9 maja 2017 r.

 

2° KOMUNIKAT

Po przybyciu do Rzymu, Siostry biorące udział w Kapitule udały się do “kolebki” Zgromadzenia - Tortony, aby tam u stóp Matki Bożej od Straży i Księdza Orione, rozpocząć XII Kapitułę Generalną. Z Rzymu wyjechały 1 maja,  następny dzień poświęciły na grupową integrację i refleksję nad tekstem z dokumentu „Głoście” opublikowanym przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, aby spojrzeć na naszą ewangelizację i zobaczyć jej zgodność z życiem i nauczaniem Księdza Orione i Papieża Franciszka. Popołudniu, Siostry pojechały do Pontecurone, aby złożyć wizytę w domu narodzin Księdza Orione i w parafii, w której został ochrzczony. Następnie udały się do Oratorium Świętego Franciszka gdzie spotkały się z czcicielami Świętego Alojzego Orione i wysłuchały ich świadectw. Spotkanie,  prowadzone przez prof. Marię Luizę Riccotti i przez Klaudię Nalin, przebiegało w bardzo rodzinnym klimacie i pozwoliło na pogłębienie więzi z ziomkami Księdza Orione tak, że Siostry poczuły się „współobywatelkami” Pontecurone razem z naszą Przełożoną generalną Matką M. Mabel, która w zeszłym roku otrzymała honorowe obywatelstwo i przyjęła je w imieniu wszystkich PSMC. Z okazji spotkania, kilka osób wyraziło swą bliskość i wsparcie dla naszych misji, włączając się w projekt „Litr mleka, godzina szkoły”, polegający na adopcji wielbłąda dla misji w Laare - Kenia. Rano, 3 maja Siostry przeżyły duchowe doświadczenie, rozmyślając nad słowami Założyciela zaczerpniętymi z przemówinia „Więzy miłości” i dzieliły się swymi wrażeniami w kontekście wystawy fotograficznej w „Domu za 400 lirów”. Następnie spotkały się z niektórymi z 50 sióstr starszych, które mieszkają w Domu Macierzystym i  wysłuchały ich świadectw i przesłania na Kapitułę. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Msza Święta otwierająca XII Kapitułę Generalną pod przewodnictwem Biskupa Tortony, Jego Eminencji Vittorio Viola, w Sanktuarium Matki Bożej od Straży. W wygłoszonej homilii, Ksiadz Biskup powiedział między innymi: „Tylko wtedy świat dostrzeże w nas Boga, gdy pozwolimy przemienić się w Niego poprzez ogień Ducha Świętego, który jest widzialnym obliczem Ojca” i zwracając się do Sióstr, dodał „Wy jesteście tym ogniem miłości pochodzącym z serca Księdza Orione, który was zaprasza do bycia zakorzenionymi i zjednoczonymi w głębinach Boga, który jest źródłem miłości. (...) Pamiętajcie kim jesteście: Małymi Siostrami Misjonarkami Miłości. Małymi, ponieważ nie można służyć nie będąc małymi. Jest to droga, którą przebyło Słowo, aby dotrzeć do każdego z nas poprzez Wcielenie. Siostrami: między sobą we wzajemnej miłości, która jest komunią gdzie przemawia do nas Duch Święty. Misjonarkami: wezwanymi, aby iść do świata, aby głosić, że On żyje. Miłości: pokazując Bogu dzieła tej miłości, która nas zbawiła”. Na zakończenie tej głębokiej refleksji, Ksiądz Biskup zaniósł do Pana modlitwę: “aby te dni mogły być naprawdę dniami Ducha Świętego, powierzmy się Mu z największą uległością, bądźmy mali, bądźmy w komunii, pozwólmy się używać jako narzędzie”. Pod koniec Maszy Świętej, wszystkie Siostry udały się w procesji do urny Księdza Orione  i S. M. Gemma Monceri, Sekretarka generalna, odczytała listę wszystkich uczestniczek Kapituły, a Matka M. Mabel ogłosiła oficjalne otwarcie XII Kapituły Generalnej. Zwracając się do Sióstr powiedziała: „jesteśmy się w domu, w domu Najświętszej Matki, w domu Księdza Orione, w procesji wyszłyśmy z „Domu za 400 lirów”, wyrażając słowa, które Najświętsze Serce Jezusa skierowało do Księdza Orione: ‘stąd wyjdzie moje Miłosierdzie i moja Chwała’, to miłosierdzie i chwałę reprezentują w tej chwili Siostry przybywające ze wszystkich miejsc, gdzie jesteśmy obecne, rozsiewając miłość i miłosierdzie Serca Jezusowego”. Po słowach Matki Generalnej, Kapituła została zawierzona Księdzu Orione poprzez recytację modlitwy za XII Kapitułę Generalną.

Deo gratias et Mariae!

Segreteria di Comunicazione Orionina (SCO), Rzym, 4 maja 2017
 

Komunikat nr 1

«Całkowicie oddać się Bogu, by być całkowicie dla bliźnich! PSMC: uczennice misjonarki, radosnymi świadkami Miłości na peryferiach świata», to temat XII Kapituły Generalnej Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), która odbędzie się od 1 do 29 maja b.r. w Domu Generalnym w Rzymie. „Kapituła generalna jest przede wszystkim wydarzeniem szczególnego działania Ducha Świętego w życiu naszego Instytutu, czasem łaski, aby pomnożyć owocność naszego charyzmatu, profetyczną moc naszego powołania jako duchowych córek Ks. Orione, oraz dać ewangeliczny impuls naszemu życiu, dziełom i posługom w Kościele i świecie”, napisała Matka M. Mabel Spagnuolo, Przełożona generalna PSMC w liście zwołującym Kapitułę.
Siostry uczestniczące w Kapitule udadzą się 1 maja do Tortony, gdzie 3 maja w Sanktuarium Matki Bożej od Straży obok Księdza Orione nastąpi oficjalne otwarcie Kapituły Mszą św. odprawioną o godz. 18.00 przez Księdza Biskupa Vittorio Viola, Ordynariusza Tortony. Następnie uczestniczki powrócą do Rzymu i 5 maja zostaną wybrane skrutatorki. Przełożona generalna Matka M. Spagnuolo odczyta swoją relację moralną i dyscyplinarną, a 6 maja zostanie przedstawiona relacja statystyczna i ekonomiczna. W dniach od 12 do 16 maja będą z nami zaproszeni goście, między innymi przedstawiciele innych gałęzi Rodziny oriońskiej: Synowie Boskiej Opatrzności (FDP), Orioński Ruch Świecki (MLO) i  Orioński Instytut Świecki (ISO). W tych dniach są przewidziane konferencje trzech prelegentów: Kard. Joao Bras de Aviz, Prefekta Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i  Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Prof. Marco Guzzi, filozofa, poety i założyciela grup “Darsi pace” i Siostry Tiziany Longhitano sfp, Przewodniczącej ISCSM – Papieskiego Uniwersytetu Urbaniana.16 maja, Ksiądz Tarcisio Vieira, Direktor generalny dei FDP, odprawi Mszę Świętą ku czci Świętego Alojzego Orione, w trzynastą rocznicę jego kanonizacji. Kulminacyjnym punktem XII Kapituły Generalnej będzie wybór Przełożonej generalnej przewidziany na godzinny ranne w sobotę 20 maja i wybór Radnych generalnych przewidziany na popołudnie. W piątek 26 maja wszystkie uczestniczki Kapituły razem z zaproszonymi gośćmi i współpracownikami udadzą się na prywatną audiencję z Papieżem Franciszkiem. Kapituła Generalna zakończy się w poniedziałek 29 maja Mszą Świętą, wideoprzesłaniem i oceną doświadczenia Kapituły.

 

 

 

 

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia