DZIEŃ SKUPIENIA PRZED WYBOREM PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ I JEJ RADY




XII KAPITUŁA GENERALNA PSMC
19.05.2017 - DZIEŃ SKUPIENIA PRZED WYBOREM PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ  I JEJ RADY 

Siostry uczestniczące w Kapitule przeżywają dziś dzień skupienia i refleksji. Po dniach przeznaczonych na rewizję prac ostatnich sześciu lat, na refleksję nad aktualną sytuacją Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia i nad rzeczywistością w której pracują, na zrozumienie wyzwań wobec przyszłości, nadszedł czas na milczenie i na całościową ocenę, aby z odnowionym duchem i entuzjazmem stawić czoło dniu jutrzejszemu: wyborom Przełożonej generalnej i jej Rady. Dni przeżyte w klimacie entuzjazmu i harmonii były bardzo owocne dla perspektyw przyszłości i jutra Zgromadzenia. Jutro rano, Siostry biorące udział w Kapitule przystąpią do wyboru Przełożonej generalnej, a popołudniu do wyboru Radnych generalnych. Łączmy się dzisiaj w modlitwie z Siostrami Małymi Misjonarkami Miłości i towarzyszmy im w tej ważnej i delikatnej chwili.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii XII KAPITUŁY GENERALNEJ oraz zapoznania się z Komunikatami Kapituły.

 Segreteria di Comunicazione Orionina, Roma 19 maggio 2017

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia