Zarząd prowincjalny w Polsce 

S. M. Józefina Klimczak - Przełożona prowincjalna
S. M. Carita' Harężlak - Wikaria prowincjalna, 
 Sekretarka prowincjalna
S. M. Bernarda Cieślik - Radna prowincjalna
S. M. Stefania Simińska - Radna prowincjalna
S. M. Teresa Klimańska - Radna prowincjalna
S. M. Józefa Kalinowska - Ekonomka prowincjalna

 

Adres Domu Prowincjalnego Prowincji Polskiej p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 

Ul. Piękna 44/46
05-540 ZALESIE GÓRNE

Tel: 22 756 52 26
Tel / Fax: 22 756 5015

e-mail: sekretariat@orionistki.pl

 

 

 

 

 

  Św. Alojzy Orione   Ticket of Mercy Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia Ticket of Mercy Ticket of Mercy Ticket of Mercy
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia