Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Charyzmat

Nasz Instytut, który od Założyciela otrzymał nazwę Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia włącza nas w zbawczy plan Boga Ojca w Jezusie Chrystusie przez Ducha Świętego. Naszym  celem głównym jest osiągnięcie świętości przez zachowanie ślubów ubóstwa, czystości, posłuszeństwa i miłości oraz pełnienie miłosierdzia względem ubogich najbardziej oddalonych od Boga oraz najbardziej opuszczonych, aby ich doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Papieża i Kościoła świętego  przez nauczanie doktryny chrześcijańskiej i praktykę dzieł ewangelicznego miłosierdzia". Nasz święty Założyciel Ksiądz Alojzy Orione żył zbawczym planem Boga Ojca, miłość do Boga praktykował  w relacji z biednymi, głosił prymat Boga w powszechnej służbie ludziom. U Księdza Orione działanie nie sprzeciwiało się kontemplacji, ponieważ był on człowiekiem kontemplacji w działaniu. Jest świętym miłosierdzia i w miłości łączy się z Bogiem i ludźmi. W imię tej miłości oddaje wszystko Bogu i braciom, ona jest źródłem każdego Jego działania. Ta miłość, która wypływa z modlitwy  i łączy z Bogiem, Maryją i świętymi prowadzi do bezinteresownej służby bliźniemu.  W każdym najmniejszym, zapomnianym, opuszczonym człowieku, w każdym który cierpi, Ksiądz Orione kochał Boga, adorował Go i Mu służył: Służyć w ludziach Synowi Człowieczemu.

Charyzmat orioński najpełniej wyraża się w „czterech miłościach” Księdza Orione: Jezus, Maryja, Papież, Dusze:

Miłość do Jezusa i to Ukrzyżowanego: „U stóp Jezusa Ukrzyżowanego znajdziemy balsam dla każdej rany, umocnienie dla każdej słabości, zdrowie dla dusz naszych”

Miłość do Maryi Matki Boga: „ Maryja  żyje  i  jest  obecna  wśród  nas dlatego, że  Bóg  pragnie  aby  wszystkie  pokolenia miały  Matkę. Maryja  jest  wielką  Matką , która  jaśnieje  chwałą  i  miłością na  horyzoncie  chrześcijaństwa. Dla  każdego  z  nas  jest  przewodniczką  i  pokrzepieniem. Jest  potężną  i  miłosierną  Matką dla  tych, którzy  wzywają Jej  imienia.

Jest  miłosierną  i  świętą  Matką, która  słyszy  jęki  cierpiących i  śpieszy  z  pomocą, wysłuchując  naszych  modlitw”.

Miłość do Papieża i Kościoła: „… moją  największą  i  najsłodszą  miłością  jest  Papież, to  znaczy  Chrystus. Papież  dla  mnie  i  dla  was  jest  samym  Jezusem Chrystusem " słodkim  Chrystusem  na  ziemi ", jak  mawiała  św. Katarzyna  ze  Sieny. Kochać  Papieża  znaczy  kochać  Jezusa  Chrystusa. Cieszmy  się jeślibyśmy  dostąpili  szczególnej  łaski  niebios  mogąc  wyniszczać  się, poświęcać  i  złożyć  swe  życie  w  pokorze i  z  wiarą  u  stóp  Kościoła  i  za  święty  Kościół, za  Biskupów  i  Papieża”.

Miłość do Dusz: „Miejcie  zawsze  uśmiech  na  twarzy  i  dobre  słowo  dla  każdego, bądźcie  uprzejmi  dla  wszystkich, bez  żadnych  wyjątków, uczyńcie  wszystko, aby  przyprowadzić  zabłąkane  dusze  do  Chrystusa. Bądźcie  gotowi  oddać  nawet  swe  życie  dla  zbawienia  jednej  duszy!(…) nasza  miłość  nigdy  nie  zamyka  drzwi. Dlatego przyjmuje i obejmuje ona wszystkich, którzy  cierpią, a nie mają nikogo, kto by im dał chleba, kto by zapewnił im dach nad głową, kto by ich pocieszył. Miłość staje się wszystkim dla wszystkich, aby wszystkich przyciągnąć do  Chrystusa”. 

Charyzmat Księdza Orione jest więc charyzmatem miłości, którego centrum jest Bóg sam! Krótkie wezwanie, ale zawiera w sobie streszczenie całej doskonałości. Trzeba usunąć z serca to, co nie jest Bogiem, co nie jest miłością Bożą ani też świętą i czystą miłością dusz.

Duchowość oriońską charakteryzuje również wrażliwość na procesy historyczne dokonujące się w konkretnym miejscu i czasie, gościnność oraz duch wdzięczności – Deo gratias! 

 

 

 

   
 

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska