Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Historia PSMC

 

Duchową spuścizną włoskiego Kapłana Alojzego Orione jest Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, w którym pragnie wszystkich i wszystko zjednoczyć w Chrystusie, z Kościołem 
i Papieżem poprzez  dzieła miłosierdzia. Dlatego w  1903 r. powołuje do istnienia Zgromadzenie Synów Boskiej Opatrzności – Księża Orioniści (FDP),  Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (od nazwiska Założyciela nazywane Siostrami Orionistkami) Ksiądz Alojzy Orione założył  29 czerwca 1915 r. w Tortonie (północne Włochy),
w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Początki Zgromadzenia sięgają okresu I Wojny Światowej. W sercu Założyciela pragnienie powołania do życia żeńskiej rodziny zakonnej istniało jednak o wiele wcześniej. Zorganizowaniem Zgromadzenia żeńskiego w początkowej fazie zajęła się – z woli Założyciela – młoda, zamożna i „ujmująca dobrocią” hrabina – Józefina Valdettaro. Otoczyła ona opieką dziewczęta, które wyraziły pragnienie włączenia się w Dzieło księdza Orione. Na kierownika duchowego kandydatek do Zgromadzenia został powołany ks. Karol Sterpi. Pierwsza wspólnota została założona w 1915 r. w Ameno (Nowara). Otworzono tam przytułek dla ubogich.  W roku 1917 Zgromadzenie Sióstr miało już własny nowicjat, liczący 20 członkiń. W październiku tego samego roku ks. bp. Paolo Albera pobłogosławił habity trzem pierwszym siostrom, którym ks. Orione nadał imiona Wiara, Nadzieja i Miłość. Siostry te zostały skierowane do posługi chorym, ubogim i cierpiącym, zgodnie z zamysłem i pragnieniem Założyciela. Początkowo Siostry Orionistki miały wspierać swoją posługą działalność wychowawczą i charytatywną Synów Boskiej Opatrzności (Księży Orionistów). Wraz z rozwojem Zgromadzenia oraz napływem powołań zaczęto stopniowo otwierać nowe Domy Zgromadzenia, przy których powstawały dzieła miłosierdzia takie jak: przytułki dla kobiet, przedszkola, szkoły krawieckie oraz liczne oratoria dla dziewcząt.​Cel i duchowość Zgromadzenia  ks. Alojzy Orione opisał w liście z dnia 18 sierpnia 1921 roku: „Wasze małe Zgromadzenie zostało założone w Sercu Jezusa, gdyż z Niego wypłynęło na ziemię miłosierdzie i z Niego musicie czerpać dla siebie i dla innych, do których miłosierdzie Pana was pośle. Wasze małe Zgromadzenie będzie nosiło imię „Misjonarki Miłości”,  to znaczy misjonarki Boga, bo Bóg jest Miłością, to znaczy misjonarki Chrystusa, bo Chrystus jest Bogiem i jest Miłością; to znaczy misjonarki – czyli głosicielki ewangelii, służebnice ubogich, bo w ubogich służycie, pocieszacie i głosicie Jezusa Chrystusa”. Początek regularnego nowicjatu datuje się na 1923 r. Formację rozpoczęło  wtedy 12 kandydatek, które po ukończeniu nowicjatu nie złożyły pierwszych ślubów, ponieważ nie było jeszcze opracowanych i zatwierdzonych Konstytucji Sióstr.  Pierwsza siostra – S. M. Pazienza Tersigni złożyła profesję zakonną na ręce Księdza Orione według Konstytucji Małego Dzieła Boskiej Opatrzności  23 lipca 1927 r.  Początki Zgromadzenia PSMC w Polsce sięgają roku 1924 r kiedy to 2 lutego 1924 r  do Zgromadzenia w Zduńskiej Woli zgłosiła się pierwsz postulantka. Przełomowym wydarzeniem był wyjazd do Włoch w 1928 roku  pierwszych trzech polskich postulantek, które miały tam odbyć nowicjat. Formalnie Zgromadzenie Sióstr Orionistek w Polsce zaczęło istnieć od października 1932 roku. Przyjechała wtedy grupa Sióstr profesek, które we Włoszech odbyły nowicjat i złożyły śluby zakonne. Jedna nich s. M. Bronisława Pietryga została mianowana przez Założyciela Ks. Alojzego Orione Przełożoną Zgromadzenia w Polsce.W 1934 roku część Sióstr opuściła  dom  w Zduńskiej Woli i podjęła pracę w dwóch nowych placówkach Księży Orionistów w Izbicy Kujawskiej i Kaliszu.Następnym miejscem współpracy był Włocławek w najbiedniejszej dzielnicy- Grzywnie. Polem działalności Sióstr w tym czasie było prowadzenie Oratorium świątecznego w Zduńskiej Woli, otoczenie całkowitą opieką w Małym Kottolengo 60 podopiecznych oraz prowadzenie przedszkola dla 150 biednych dzieci we Włocławku. W 1939 roku Siostry podjęły pracę w Domu Wychowawczym w Warszawie, prowadzonym przez Księży Orionistów. Było to ważne dla dalszego rozwoju Zgromadzenia, gdyż pracujące tam Siostry odpowiadając na zaproszenie  ks. Kan. Ludwika Wolskiego proboszcza otwockiej parafii p.w. św. Wincentego a Paulo w 1942 przybyły do Otwocka, by organizować  pierwsze samodzielne dzieło przeznaczone do opieki nad chorymi, starcami i ofiarami wojny. Szczególnie istotnym wydarzeniem było erygowanie w Otwocku nowicjatu w 1942 roku, który rozpoczęło wówczas sześć Sióstr. Mistrzynią została S. M. Loreta Janiak. W okresie powojennym Zgromadzenie rozwijało się bardzo prężnie otwierając nowe placówki. Siostry opiekowały się ludźmi chorymi i starszymi, prowadziły Domy Dziecka i przedszkola jak też były zaangażowanie w prace gospodarczo – domowe w placówkach prowadzonych przez Księży Orionistów. Obecnie Prowincja Polska p. w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej liczy 17 wspólnot. Polskie Orionistki współpracują także w międzynarodowych wspólnotach misyjnych na Madagaskarze, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii, Filipinach i Togo. Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia realizują swój orioński charyzmat podejmując różnorodne posługi odpowiadające potrzebom naszych czasów. Główne formy apostolatu to pielęgniarstwo i inna posługa chorym, katechizacja i praca wychowawczo – pedagogiczna,  promocja ludzka ubogich, kobiet, samotnych matek, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; posługa w parafiach i na misjach.

 

 

Kalendarium ważnych wydarzeń historycznych PSMC:

 

1915
29 czerwca - początki Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (PSMC)
w Tortonie w domu San Bernardino, w którym w 1893 r. Kleryk Orione otworzył swoje pierwsze Kolegium dla chłopców

30 czerwca – w Ameno utworzenie pierwszej wspólnoty PSMC

1917
4 października – pierwsze obłóczyny i początek posługi apostolskiej Sióstr

1921
Pierwsza podróż księdza Orione do Ameryki Łacińskiej, podczas której pisze
„Magna Carta”, która jest dokumentem programowym Instytutu Sióstr Orionistek

1924
Początek posługi apostolskiej Sióstr PSMC w Piccolo Cottolengo w Genui

1927
Pierwsza profesja Sióstr na ręce Księdza Alojzego Orione wg Konstytucji Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. W tym czasie Zgromadzenie PSMC nie ma jeszcze własnych Konstytucji

1928
Ks. Orione przyjmuje pierwsze postulantki z Polski

19 marca Siostry rozpoczynają posługę w Piccolo Cottolengo „Santa Catarina”
w Genui. W miejscu do którego co tydzień udawał się ks. Orione, aby spotykać się
z ludźmi, słuchać ich i udzielać rad

1929
8 grudnia – pierwsze pięć Sióstr z Polski otrzymuje strój zakonny z rąk Założyciela

1930
Początek posługi misyjnej w Ameryce Łacińskiej, posłanie pierwszych Sióstr
do Argentyny, wśród nich wyjeżdżają pierwsze Polki: S. M. Eulalia Poluszczyk 
i S. M. Alleluja Zawierucha.

1931
Posłanie pierwszych Sióstr do Urugwaju

1934
Drugi wyjazd Księdza Orione do Ameryki Łacińskiej
 

1935
Założyciel pisze pierwsze dwa rozdziały Konstytucji, w których określa imię Zgromadzenia cel ogólny i specyficzny Zgromadzenia PSMC. Zawierza Zgromadzenia Matce Bożej

1937
Powrót Księdza Orione z Ameryki Łacińskiej do Włoch

1940
12 marca w San Remo umiera Założyciel Zgromadzenia  Ksiądz Alojzy Orione

1942
9-13 września w Montebello della Battaglia (PV) odbywa się I Kapituła Generalna PSCM, w czasie której zostaje wybrana pierwsza Przełożona Generalna Matka M. Francesca Cecchetti.

1943
Posłanie sióstr do Chile

1947
Pierwsze zredagowanie Konstytucji PSMC

1949
Początek Zgromadzenia PSMC w Brazylii i Stanach Zjednoczonych Ameryki

1957
Święta Kongregacja Zakonników i Instytutów Świeckich wydaje Dekret Pochwalny i zatwierdza Konstytucje na 7 lat „ad experimentum” II Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana druga Przełożona Generalna Matka M. Voluntas Dei Crespan

1963
III Kapituła Generalna PSMC - Przełożona Generalna Matka M. Voluntas Dei Crespan

1965
Stolica Apostolska zatwierdza Konstytucje PSMC oraz Zgromadzenie otrzymuje status Instytutu na prawach papieskich

1967
Kapituła specjalna jako odpowiedź na wezwanie  Świętej Kongregacji Zakonników
i Instytutów Świeckich na wprowadzenie zmian wskazanych przez Sobór Watykański II

1969
IV Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana trzecia Przełożona Generalna Matka M. Caterina Preto

1975
V Kapituła Generalna PSMC - Przełożona Generalna Matka M. Caterina Preto

1979
Początek misji w Kenii i  na Zielonym Przylądku

1980
26 października  - Beatyfikacja Ks. Alojzego Orione

1981
VI Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana czwarta Przełożona Generalna Matka M. Eliza Armendariz. Kapituła zatwierdza wniosek o składaniu przez Siostry IV ślubu – ślubu miłości, który podkreśla w sposób jasny i mocny zaangażowanie się w miłość czynną w Kościele jako Sióstr Misjonarek Miłości
 

1987
VII Kapituła Generalna PSMC - Przełożona Generalna Matka M. Eliza Armendariz,

1988
Początek misji na Madagaskarze, wśród pierwszych misjonarek jest S. M. Bronisława Smoter.

1992
Otwarcie placówki w Rosji - Smoleńsk
 

1993
VIII Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana piąta Przełożona Generalna Matka M. Ortensia Turati
Założenie placówek w Peru
 

1995
Powstają wspólnoty na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Rumunii

1996
Założenie placówki na Ukrainie - Charków

1999
IX Kapituła Generalna PSMC, Przełożona Generalna Matka M. Ortensia Turati

2004
16 maja – Kanonizacja Założyciela Ks. Alojzego Orione
Założenie misji na Filipinach

2005
X Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana szósta Przełożona Generalna Matka M. Irene Bizzotto
Powstaje wspólnota w Togo
 

2011
XI Kapituła Generalna PSMC, zostaje wybrana siódma Przełożona Generalna Matka M. Mabel Spagnuolo

2014
Jubileusz 90 – lecia obecności Sióstr Orionistek  w Polsce

 

2015
J
ubileusz 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (PSMC)

 

 

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska