Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska

Apostolat

Nasz apostolat polega przede wszystkim na świadectwie naszego życia konsekrowanego, które powinnyśmy ożywiać modlitwą i pokutą. Ponieważ działalność apostolska należy do samej natury naszego Zgromadzenia, dlatego całe życie członkiń powinno być przepojone duchem apostolskim, a cała działalność apostolska duchem nacechowana zakonnym, (...) Dlatego naśladując Chjrystusa ze wzrokiem utkwionym w Niego, rozpalone miłością, z sercem wspaniałomyślnym i wielką pokorą, pójdziemy przez świat gorliwe w ewangelizowaniu ubogich i gotowe poświęcić życie, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa i Kościoła - 'Caritas Christi urget nos'. (por. Konst SMMM art. 75)

  

Święty Alojzy Orione

Św. Alojzy Orione

Księga Intencji

Do pobrania

Linki

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia

Prowincja Polska

Zalesie Górne/ k. Warszawy tel. 22 756 52 26
Włocławek tel. 54 237 19 95

Design by Samba-AnaCom & Copyright (c) 2022 Orionistki.pl

Formularz kontaktowy

W celu kontaktu z nami prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowegoDo góry

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia – Orionistek, Prowincja Polska