Kąkolewnica: Uroczystość nadania imienia św. Alojzego Orione Szkolnemu Kołu Caritas
12 maja 2015 roku w sali sportowej Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy odbył się koncert charytatywny wieńczący akcję pod hasłem: „Otwórz serce - podaj rękę Maćkowi”.
Uroczystość rozpoczęto prezentacją działalności Szkolnego Koła Caritas,  która ukazała  wiele inicjatyw charytatywnych SKC obejmujących również posługę misyjną Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kenii. Opiekunem Szkolnego Koła Caritas jest
 p. Bożena Wawryniuk, a asystentem kościelnym ks. Grzegorz Suwała. Następnie uczniowie ZO w Kąkolewnicy, przed licznie zgromadzoną publicznością przedstawili część artystyczną, która była wyrazem wdzięczności wobec darczyńców. Kolejnym punktem programu było nadanie imienia Szkolnemu Kołu Caritas w Kąkolewnicy​ imienia św. Alojzego Orione.
W uroczystości uczestniczyli: zastępca  Dyrektora Caritas Diecezji siedleckiej ks. Marcin Gochnio oraz  S.M. Józefina Klimczak - Przełożona prowincjalna Zgromadzenia Sióstr Orionistek z Siostrami radnymi S. M. Leticją Wojciechowską i S. M. Józefą Kalinowską.. Wolontariuszom zostały wręczone legitymacje Szkolnego Koła Caritas. Siostry przygotowały drobne upominki, wśród których było serce z wypisanymi słowami św. Alojzego Orione - Tylko miłość zbawi świat.

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia