Koło: zakończenie Oktawy Bożego Ciała i pożegnanie ks. Prałata Ogrodowczyka
26 czerwca w mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przeżywali dwa niezwykłe wydarzenia: procesję eucharystyczną na zakończenie Oktawy Bożego Ciała i pożegnanie ks. proboszcza Janusza Ogrodowczyka. 
26 czerwca o godz. 14.30 wokół Domu przeszedł procesyjny korowód z Jezusem Eucharystycznym, w którym uczestniczyli - na wózkach - także niepełnosprawni mieszkańcy Domu. Na trasie procesji, prowadzonej przez ks. kapelana Damiana Bułakowskiego przygotowane zostały cztery ołtarze polowe, przy których uczestnicy wysłuchali fragmentów Ewangelii. Nie zabrakło również dzieci sypiących kwiatki oraz ministrantów. Procesja zakończyła się przy ołtarzu ustawionym przy głównym wejściu, gdzie wszyscy zostali pobłogosławieni Najświętszym Sakramentem. 
Wcześniej, podczas Mszy świętej o godz. 10.00 cała społeczność Domu Pomocy pożegnała ks. proboszcza Janusza Ogrodowczyka, który po 32 latach zakończył swoją posługę duszpasterską w Kole i decyzją ks. bpa W. Meringa przeniesiony został do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Zduńskiej Woli. Prawie cały czas swojego pobytu w Kole ks. prałat Ogrodowczyk związany był z Domem Pomocy Sióstr Orionistek, w którym posługiwał jako kapelan. „Dziś każdy z nas rozumie słowa wypowiedziane przez śp. Ks. Biskupa Jana Chrapka: Żyj i pracuj tak, by ślady twych stóp przetrwały Ciebie – powiedziała s. M. Santa Krupa, dyrektor DPS - My ślady pracy Księdza Prałata w tym domu widzimy wokół, bo tkwią w naszych sercach. Dziękujemy za obecność wśród nas, współpracę, dobroć, życzliwość i modlitwę, za przykład wiary i oddania Bogu i Matce Najświętszej”. W imieniu zebranych ks. prałatowi kwiaty wręczyła p. Irena, przewodnicząca samorządu mieszkańców. 
Oba wzruszające wydarzenia wpisują się na trwałe w historię Domu Pomocy Sióstr Orionistek. Deo gratias! 

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia