Koło: Złoty Jubileusz Sióstr Orionistek
Niezwykły jubileusz 50.lecia posługi w mieście Kole (..) przeżywały w środę, 21 października br. Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki)  W ciągu ostatniego półwiecza, od 1965 roku, Siostry Orionistki prowadzą w Kole posługę katechetyczną oraz zapewniają opiekę i rehabilitację osobom chorym i w podeszłym wieku we własnym Domu Pomocy, który „wrósł” w krajobraz miasta. Ze względu na swą ciężką pracę cieszą się tu dużym szacunkiem, co podkreślali w swych przemówieniach uczestnicy uroczystości. Goście życzyli Jubilatkom wiele sił w wypełnianiu ewangelicznych uczynków miłości i miłosierdzia, dużo zdrowia i wytrwałości w realizowaniu powołania.

Dzięki uprzejmości portalu  www.kurier-kolski.pl umieszczamy link do filmu i zdjęć z uroczystości jubileuszowych.

http://kurier-kolski.pl/2015/10/zloty-jubileusz-siostr-orionistek-w-kole/

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia