LIST MATKI GENERALNEJ NA MIESIĄC MISYJNY
Drogie Siostry!

 

Dziś rozpoczynamy miesiąc październik i nie możemy zapomnieć jak Papież Franciszek zwrócił się do całego Kościoła, a my - jako cała oriońska Rodzina charyzmatyczna - przyjęliśmy z entuzjazmem i synowską zgodą ogłoszenie:

 

Październik 2019 – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny!

 

16 maja ubiegłego roku dwoje Radców Generalnych, odpowiedzialnych za misje, S. M. Irma Rabasa e Ks. Pierre Kouassi, przesłali do całej Rodziny oriońskiej list zapraszający w tym miesiącu do zaangażowanego życia w  naszych środowiskach. Mówili oni w liście:

 

W kontekście tego roku, w którym celebrujemy 125° rocznicę święceń kapłańskich  ks. Alojzego Orione, przeżywamy Orioński Rok Młodzieży w temacie: “słuchać, rozeznawać i żyć misją”, nie możemy nie być echem pragnienia Papieża Franciszka, który przyjmując propozycję Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów ogłosił październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym (...) My synowie i córki Ojca Orione chcemy ponownie rozpalić w nas zapał misyjny naszego Ojca Założyciela i mieć rzeczywiście w sercu głoszenie Ewangelii i nawrócenie naszych wspólnot na misyjne i ewangelizujące; chcemy wzrastać w miłości dla misji, która “jest pewną pasją dla Jezusa i jednocześnie pasją dla Jego ludu[1]. Przyjmując zaproszenie Papieża Franciszka chcemy przeżywać miesiac październik, miesiąc misyjny, w sposób nadzwyczajny w naszym życiu osobistym i wspólnotowym w środowiskach gdzie jesteśmy wezwane do świadczenia o miłości  Boga i uświęcania świata. Ten zapał do głoszenia Ewangelii, który zapobiegnie upadkowi “włączając osoby konsekrowane”, - mówi Papież – “w styl życia prowadzący do zapewnienia sobie bezpieczeństwa materialnego, do zdobywania władzy i ludzkiej chwały osiąganych za wszelką cenę, zamiast dawania życia za innych w misji. Nie pozwólmy okradać się z misyjnego entuzjazmu!”[2].

 

 

Drogie Siostry, dziś serdecznie was zachęcam do ponownego przeczytania tego listu, aby uczynić widzialnym i czynnym to co zostało nam zaproponowane, nie tylko poprzez inicjatywy, które dziś wspólnota może realizować angażując w sposób specjalny młodzież, ale przede wszystkim poprzez osobiste odnowienie duchowe w duchu misyjnym, które ma nas charakteryzować i które stanowi DNA naszego bycia autentycznymi PSMC.

 

Ojciec Orione chciał nas mieć “misjonarkami”, nie tyle z nazwy, ale autentycznymi. Papież Franciszek, w przemówieniu do uczestników Kapituły Generalnej w maju 2017 roku przypomniał nam: “Nazywacie się i jesteście z racji waszego powołania ‘misjonarkami’, to znaczy ewangelizatorkami, a jednocześnie oddajecie się służbie ubogim. Siostry, bądźcie ewangelizatorkami bez granic”[3].

Niech Najświętsza Maryja Panna, pierwsza misjonarka, pierwsza Mała Siostra Misjonarka Miłości, prowadzi nas za rękę i nauczy nas wspaniałomyślności, odwagi, dyspozycyjności dla misji i zapali na nowo w każdej z nas radość i pasję oriońską do głoszenia światu Ewangelii, ponieważ “Caritas Christi urget nos!”… milość nie może czekać, miłość nie może tłumaczyć się, służba nie zna egoizmu: ewangelizacja przynagla, przynagla nas!

Pozdrawiam Was serdecznie, łącząc się w modlitwie w szczególny sposób za współsiostry i współbraci misjonarzy, którzy ofiarowują swoje życie w dalekich krajach z radością i entuzjazmem, a także i z heriozmem, ryzykując często utratą życia dla Chrystusa i dla ubogich!

 

Ave Maria e avanti!

 

 

Sr. M. Mabel Spagnuolo

Przełożona Generalna

 

 

Zalesie Górne (Polska), 1 października 2019.

 

[1] Por. Dekret o aktywności misyjnej Kościoła  Ad gentes, 7 grudnia 1965, 268.

[2] Evangelii gaudium 78 - 80

[3] Akta XII Kapituły Generalnej  PSMC, str.15.

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia