Nowy Zarząd Prowincjalny Prowincji Polskiej PSMC
Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
1 Kor 12,7

 W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego został ogłoszony skład nowego Zarządu Prowincji Polskiej PSMC pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Nowa Rada prowincjalna  swoją posługę władzy będzie sprawowała od 29 czerwca 2015 do 28 czerwca 2018.

S. M. Józefina Klimczak                 Przełożona prowincjalna – II trzylecie

S. M. Carita’ Harężlak                       Wikaria  prowincjalna – I trzylecie

S. M. Bernarda Cieślik                      Radna prowincjalna/Sekretarka – II trzylecie

S. M. Stefania Simińska                    Radna prowincjalna – I trzylecie

S. M. Teresa Klimańska                    Radna prowincjalna – I trzylecie

S. M. Józefa Kalinowska                   Radna prowincjalna/Ekonomka – II trzylecie

 

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia