RZYM: 20.05.2017 - WYBÓR PRZEŁOŻONEJ GENERALNEJ
7° KOMUNIKAT KAPITUŁY GENERALNEJ PSMC

Siostra Maria Mabel Spagnuolo została wybrana na Przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia założonego przez świętego Alojzego Orione.O godzinie 9.00 Siostry udały się do Kaplicy i odśpiewały hymn do Ducha Świętego: „Vieni Creator”. Następnie przeszły do Sali obrad Kapituły, aby poprzez tajne głosowanie dokonać wyboru Przełożonej generalnej, która jak określają Konstytucje powinna być wybrana bezwzględną większością ważnych głosów, powinna mieć ukończone 40 lat życia i być profeską o ślubach wieczystych przynajmniej od 10 lat. Po ogłoszeniu prawomocnego wyboru Przełożonej generalnej przez S.M. Sylwię Zagórowską Siostry udały się do Kaplicy, aby odśpiewać dziękczynne „Te Deum”.Nowo wybrana Przełożona generalna będzie pełniła swój urząd przez 6 lat.

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia