Tortona: Międzynarodowe Spotkanie Oriońskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego
W dniach od 16 do 24 lipca 2014 roku w Tortonie we Włoszech odbyło się Międzynarodowe Spotkanie Oriońskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego, którego hasłem przewodnim były słowa św. A. Orione: „ Z Tortony na cały świat, protagoniści marzeń”. Spotkanie to przebiegało pod przewodnictwem s. M. Alicji Kędziory oraz ks. Sylwestra Sowizdrzała. Młodzi ludzie, którzy przybyli z siostrami i księżmi z różnych rzeczywistości oriońskich istniejących na świecie, podjęli wezwanie do przeżycia prawdziwego procesu charyzmatycznego i oriońskiego doświadczenia tożsamości, komunii oraz misji w Kościele. 
Krocząc śladami ks Orione uczestnicy spotkania przemierzali różne miejsca związane z życiem i działalnością Założyciela, rozpoznawali w nich jego gesty i słowa wypływające z pełnego pasji serca. Pondto aktywnie włączyli się w zaproponowany program uczestnicząc w pracy w grupach. 
W przeżywaniu tego szczególnego czasu ważne było spotkanie z Jezusem na modlitwie i w sakramentach świętych. Wspólne posiłki, rekreacje, rozmowy były możliwością do nawiązania bliższych relacji i umocnienia przynależności do wielkiej Rodziny Oriońskiej. 
Podczas tego spotkania Duch Święty działał na wiele różnych sposobów. Młodzi zawsze byli w centrum duszpasterskiej miłości św. A. Orione, jego ojcowskiego oddania i nadziei wobec przyszłości Kościoła i społeczeństwa. Oriońscy młodzi, „protagoniści marzeń” ks. Orione są radosnymi świadkami Ewangelii pragnącymi, aby Chrystus był znany i głoszony. 
 

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia