V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - Życie i śmierć
To co wydarzyło się z Łazarzem, czeka każdego z nas. Do każdego z nas Jezus  zawoła : Wyjdź z grobu! Dzięki  śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, śmierć nie  ma już władzy nad człowiekiem. Z prefacji o zmarłych:” Przez grzech śmierć weszła na świat i wszyscy jej podlegamy, * ale Twoja ojcowska miłość sprawiła, że Chrystus nas odkupił odnosząc zwycięstwo nad śmiercią * i powołuje nas do nowego życia.”  ON -PAN ŻYCIA I ŚMIERCI. Jeśli prawdziwie w to uwierzymy, to możemy być pewni,że będziemy mieć udział w tym życiu,które  On ma. Wierzysz w to?

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia