WŁOCŁAWEK: Podsumowanie Balu Marszałkowskiego
W dniu 24 marca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce przekazanie czeku pieniężnego z uzyskanych funduszy w czasie VII charytatywnego Balu Marszałkowskiego. Beneficjentami było 5 placówek świadczących pomoc potrzebującym w regionie, w tym Ośrodek Wychowawczy Sióstr Orionistek we Włocławku. Marszałek województwa Piotr Całbecki wraz z współorganizatorami - prezydentami Torunia i Grudziądza, podziękował darczyńcom za udział w balu oraz licytacji.  S. Marta Kalinowska dyrektor SOW  w imieniu beneficjentów wyraziła wdzięczność organizatorom za przekazane fundusze, które w naszym Ośrodku będą przeznaczone na inwestycję związaną z ochroną przeciwpożarową budynku. Pamiątką dla organizatorów staną się upominkowe dyplomy, które  wykonały dziewczęta z SOW pod opieką wychowawców. Zapraszamy do fotogalerii, fot. A. Goiński

  Św. Alojzy Orione   Ticket of Mercy Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia Ticket of Mercy Ticket of Mercy Ticket of Mercy
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia