WŁOCŁAWEK: Podsumowanie Balu Marszałkowskiego
W dniu 24 marca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu miało miejsce przekazanie czeku pieniężnego z uzyskanych funduszy w czasie VII charytatywnego Balu Marszałkowskiego. Beneficjentami było 5 placówek świadczących pomoc potrzebującym w regionie, w tym Ośrodek Wychowawczy Sióstr Orionistek we Włocławku. Marszałek województwa Piotr Całbecki wraz z współorganizatorami - prezydentami Torunia i Grudziądza, podziękował darczyńcom za udział w balu oraz licytacji.  S. Marta Kalinowska dyrektor SOW  w imieniu beneficjentów wyraziła wdzięczność organizatorom za przekazane fundusze, które w naszym Ośrodku będą przeznaczone na inwestycję związaną z ochroną przeciwpożarową budynku. Pamiątką dla organizatorów staną się upominkowe dyplomy, które  wykonały dziewczęta z SOW pod opieką wychowawców. Zapraszamy do fotogalerii, fot. A. Goiński

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia