Włocławek: Skupienie dla Dziewcząt "Pokora - w szkole cnót Maryi"
Św. Alojzy Orione - apostoł miłosierdzia i św. Teresa z Lisieux - karmelitanka, byli przewodnikami duchowymi podczas dni skupienia dla dziewcząt, które odbyły się w dniach 16-18 lutego we Włocławku, w Ośrodku Wychowawczym Sióstr Orionistek. Na przykładzie tych dwojga świętych, których droga życiowa i cechy osobowości różniły się od siebie jak ogień i woda, dziewczęta podjęły refleksję nad cnotą pokory i - w klimacie wielkopostnego wyciszenia, modlitwy i nawrócenia- powierzyły swoje życie Maryi, pokornej Służebnicy Pańskiej. Wielką pomocą w pracy wewnętrznej były konferencje ks. Pawła Pokory, ojca duchownego seminarium Diecezji Włocławskiej, który odprawił Eucharystię i służył w konfesjonale, a także praca w grupach i rozważania prowadzone przez s. M. Sylwię Bigaj. Uczestniczki mogły spotkać się również z postulantkami i s. mistrzynią M. Martą Bułgajewską oraz wzięły udział w warsztatach, podczas których pod kierunkiem s. M. Judyty Musiał poznały tajniki wyplatania różańców ze sznurka. W skupieniu uczestniczyły dziewczęta, które przybyły z Koła, Zduńskiej Woli i Warszawy.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację skupienia i otaczali nas modlitwą. Dziękujemy zwłaszczas. przełożonej M. Emmanueli Zając, s. dyrektor M. Marcie Kalinowskiej i całej wspólnocie sióstr Orionistek z Włocławka, która gościła młodzież pod swoim dachem. Deo gratias!

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia