Włocławek: Spotkanie Sióstr Przełożonych
W dniu 22 kwietnia 2017 r. we Włocławku przy ul. Leśnej 3 odbyło się spotkanie Sióstr Przełożonych i Sióstr Dyrektorek, pod przewodnictwem Przełożonej Prowincjalnej S. M. Józefiny Klimczak. Spotkanie miało na celu ogólne podsumowanie Wizytacji Kanonicznej w Prowincji Polskiej oraz zapoznanie sióstr z relacją przygotowaną nas XII Kapitułę Generalną, przedstawiającą rzeczywistość Sióstr Orionistek w Polsce.

O godz. 12:00 Eucharystię celebrował ks. prałat Zbigniew Szygenda. W wygłoszonej homilii zwrócił uwagę na cnotę pokory. Powiedział „ Kto naprawdę chce być pokorny, musi zachować pewne reguły: Najpierw: nie wolno przypisywać sobie przymiotów, których się nie ma, bo to jest kłamstwo, którym karmi się pycha. Po wtóre: Jeżeli są jakieś przymioty dobre i szlachetne, to trzeba pamiętać, ze to nie nasza zasługa, ale Boża. Więc Bogu oddać chwałę, nie sobie. Wyraźnie pisze św. Paweł: „ Cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz tak jakbyś nie otrzymał?”

Spotkanie zakończyło się uroczystym obiadem z niespodzianką.

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia