Włocławek: Wspólnota Sióstr Orionistek na Jubileuszowym szlaku
PSMC z Włocławka przygotowując się do Jubileuszu 100 lecia założenia Zgromadzenia postanowiły zapraszać na niedzielne Eucharystie kapłanów zaprzyjaźnionych ze wspólnotą, którzy uczestniczyli w wielu wydarzeniach wspólnoty i dzieła oraz tych z którymi wspólpracowały. Dlatego też  dnia 17 maja br. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w kaplicy Sióstr Orionistek we Włocławku przy Leśnej 3, została odprawiona kolejna Msza św. z okazji 100 lecia Zgromadzenia. Mszy św. przewodniczył O. Robert Prokopiuk - Przełożony OO. Franciszkanów we Włocławku.
W homilii kaznodzieja nawiązał do Ewangelii, która mówi o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa, dzisiejsza uroczystość przypomina nam, że jest niebo -  to miejsce gdzie nie ma smutku, tam będzie wieczna radość. Na niebo mamy sobie zapracować przez naszą codzienność, przez trud i pracę. Nawiązując do Jubileuszu mówił: Jubileusz jest  czasem otrzymywania łask i dziękczynienia za Założyciela, za dzieła przez Niego założone, za ludzi którzy w tych dziełach pracowali, za Siostry i Księży.

Historia obecności Sióstr Orionistek we Włocławku zawiera kilkunastoletnią posługę katechetyczną przy klasztorze Ojców Franciszkanów.
Na zakończenie Mszy św. udzielił uroczystego błogosławieństwa.  

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia