zalesie Górne: Przesłanie Przełozonej Generalnej Matki M. Mabel Spagnuolo
 

Przesłanie Przełożonej Generalnej Matki M. Mabel Spagnuolo wygłoszone podczas Uroczystości Jubileuszowych w Prowincji NMP Częstochowskiej w Zalesiu Górnym 12 czerwca 2015 roku.

29.06.1915 r. w Tortonie, powstało Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia.
Rodzina zakonna, której tak bardzo pragnął Ksiądz Orione, narodziła się w ubogim zakątku Tortony zwanym San Bernardino.
Nowe Zgromadzenie realizowało słowa wypowiedziane do Księdza Orione przez Najświętsze Serce Jezusa: ”stąd wyjdzie moje miłosierdzie i moja chwała”.
Spotykamy się dzisiaj, w setną rocznicę założenia Zgromadzenia, aby wspólnie świętować i dziękować.
Pragnę powierzyć Wam dzisiaj trzy słowa: dziękuję-pragnę-proszę

PIERWSZE  SŁOWO TO: DZIĘKUJĘ!

DZIĘKUJĘ Bogu, że obdarzył Kościół Rodziną zakonną Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia założoną przez świętego Alojzego Orione/

DZIĘKUJĘ pierwszym siostrom, które poszły za głosem Jezusa i zaufały Księdzu Orione.

DZIĘKUJĘ wszystkim Siostrom, które podczas stu lat świadczyły o Chrystusie i Jego miłości poprzez dzieła miłosierdzia, katechizację, wychowanie dzieci i młodzieży, opiekę nad chorymi i ubogimi, pracę misyjną „ad gentes” w dalekich krajach.

DZIĘKUJĘ Siostrom Polkom, które głosiły ludziom Jezusa nie tylko w Polsce, ale i w Ameryce, Afryce, Azji.

DZIĘKUJĘ wszystkim, którzy wspólnie z nami budowali naszą stuletnią historię; za ich współprac e, życzliwość i pomoc.

DRUGIM SŁOWEM JEST – PRAGNĘ:

PRAGNĘ, aby wszystkie Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia odnowiły dzisiaj z radością swoje „tak” powołaniu i misji, jako kobiety konsekrowane, Orionistki.

PRAGNĘ, odnowy naszej tożsamości Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia, zgodnie ze słowami skierowanymi do nas przez Założyciela: ”Misjonarki Miłości to znaczy Misjonarki Boga, bo Bóg jest Miłością; to znaczy Misjonarki Jezusa Chrystusa, bo Chrystus jest Bogiem i jest Miłością; to znaczy Misjonarki – czyli głosicielki Ewangelii – służebnice ubogich, bo w ubogich służymy, pocieszamy i głosimy Jezusa Chrystusa” (Ks. Orione, 18.08.1921r.)

PRAGNĘ, abyśmy w stulecie Zgromadzenia odnowiły naszą miłość do Chrystusa, do Maryi, do Kościoła i dusz.

TRZECIE, OSTATNIE SŁOWO TO: PROŚBA:

To trzecie słowo kieruję do Was, kochani bracia i siostry, przyjaciele i dobrodzieje, którzy jesteście tu dzisiaj z nami.

PROSZĘ WAS: pomóżcie nam być wiernymi naszemu powołaniu.

PROSZĘ WAS: módlcie się za nas, wspierajcie nas swoją bliskością, życzliwością, współpracą.

PROSZĘ WAS: módlcie się o nowe powołania do Zgromadzenia Sióstr Orionistek.

Pragnę, abyśmy teraz zaśpiewali razem pieśń Maryi, ponieważ Maryja jest naszą Matką i Niebieska Założycielką i w Jej dłonie składamy dzisiaj całe nasze życie

 

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia