Zalesie Górne: Rekolekcje i Jubileusze zakonne
W dniach od 9 do 16 lipca b. r. w Zalesiu Górnym Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) przeżywało drugą serię dorocznych ćwiczeń rekolekcyjnych, które poprowadził Ks. Zenon Hanas - pallotyn. Rekolekcje były kontynuacją drogi wskazanej przez XI Kapitułę Generalną, rozpoczętej w roku ubiegłym. Na rok bieżący został podjęty temat: Wymiar kapłański życia konsekrowanego. Ojciec Rekolekcjonista w oparciu o List do Hebrajczyków kierował nasze umysły i serca na Osobę Jezusa Chrystusa jako jedynego i wiecznego Kapłana „przez którego wszystko i dla którego wszystko istnieje”. Siostry, poprzez adorację, medytację, modlitwę osobistą i wspólnotową, a w szczególności poprzez uczestnictwo w Ofierze Eucharystycznej, szukały i znajdowały Oblicze Chrystusa i miały udział w Jego Kapłaństwie. 
Wiele myśli i zagadnień zaczerpniętych z Listu do Hebrajczyków było przedmiotem rozważań tych Rekolekcji. W konferencjach, Ks. Zenon Hanas ukazał nam List do Hebrajczyków jako orędzie pełne nadziei i pocieszenia dla wszystkich utrudzonych i zgnębionych. Nawiązywał do zbawczego wymiaru cierpienia Chrystusa, w którym uczestniczymy, a czego dzisiejszy świat pojąć nie może. Dzięki Chrystusowi mamy pewność, że znosząc utrapienia tego życia, wejdziemy do „odpoczynku Boga”. Odpoczynek ten rozpoczyna się już teraz, zwłaszcza, gdy świadomie i z zaangażowaniem uczestniczymy w Eucharystii. Umacniamy się wtedy duchowo i odpoczywamy w Panu – podkreślał Rekolekcjonista. 
Rekolekcje zakończyły się - we wspomnienie NMP z Góry Karmel - świętowaniem Jubileuszy 25 – lecia Konsekracji zakonnej S.M. Marty Kalinowskiej i S.M. Krzysztofy Wojciechowskiej. Uroczysta Eucharystia odprawiona o godz. 11.30 w Kaplicy Domu Prowincjalnego była centralnym momentem świętowania. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Dariusz Czupryński - Radca Prowincjalny FDP i Dyrektor Hospicjum w Wołominie. Koncelebrowali też inni księża – goście zaproszeni przez Siostry Jubilatki. Uroczystość przebiegała w atmosferze rodzinnej radości i wdzięczności Panu za dar życia konsekrowanego. 
 

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia