Zalesie Górne: Rekolekcje i ponowienie profesji.
Ostatni tegoroczny turnus rekolekcji świętych w naszym Zgromadzeniu odbył się w Domu Prowincjalnym w Zalesiu Górnym od dnia 08.08.2014 r. do 15.08.2014 r. 
Również ten turnus poprowadził ks. dr Zenon Hanas SAC. Głównym tematem rekolekcji był wymiar kapłański życia konsekrowanego, odczytywany w perspektywie Listu do Hebrajczyków. 
Siostry zebrane na rekolekcjach, poprzez kolejne konferencje i medytacje odkrywały różne aspekty praktyczne wymiaru kapłańskiego swojego życia. 
W wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, podczas wieczornej Eucharystii siostry juniorystki - s.M. Marta Bułgajewska i s.M. Urszula Wilk po raz kolejny ponowiły swoje śluby zakonne. 

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia