Zalesie Górne: Spotkanie Sióstr Przełożonych i Dyrektorek dzieł
W Zalesiu Górnym odbyło  się spotkanie formacyjne dla Sióstr Przełożonych i Dyrektorek dzieł Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w dniach od 14 do 15 października b.r. Głównym tematem spotkania było: ”Całkowicie oddać się Bogu, by być całkowicie dla bliźnich”. Gościem spotkania była Matka Generalna M. Mabel Spagnuolo, która przewodniczyła celebracji rozdania Akt XII KG. Matka Generalna dokonała również prezentacji Akt i podjęła wraz  siostrami dialog nt.  zaprezentowanych treści.  
Podczas spotkania towarzyszył Siostrom Ks. Mariusz Chmielewski FDP, Dyrektor Centrum Rekolekcyjnego Księdza Orione w Zduńskiej Woli. Ks.  Dyrektor podczas tych dni przewodniczył Eucharystii, wygłosił tematyczne konferencje i przygotował Siostry do dokonania Aktu oddania Prowincji Polskiej p.w.  Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Niepokalanemu Sercu Maryi.
 W czasie  spotkania  Radne prowincjalne podzieliły się z Siostrami  bieżącymi informacjami z życia Prowincji z obszaru ekonomii i administracji, misji i  formacji.  Uczestniczki spotkania pogłębiły również duchowość charyzmatu w jego aspekcie maryjnym poprzez dokonanie refleksji na temat objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Czas tych dni został ubogacony przeżywaniem uroczystości jubileuszowych i imieninowych Sióstr oraz wspólnych rekreacji naznaczonych radością i pogodą ducha.  

Święty Alojzy Orione http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Linki
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia