ApostolatNasz apostolat polega przede wszystkim na świadectwie naszego życia konsekrowanego, które powinnyśmy ożywiać modlitwą i pokutą. Ponieważ działalność apostolska należy do samej natury naszego Zgromadzenia, dlatego całe życie członkiń powinno być przepojone duchem apostolskim, a cxała działalność apostolska duchem nacechowana zakonnym, (...) Dlatego naśladując Chjrystusa ze wzrokiem utkwionym w Niego, rozpalone miłością, z sercem wspaniałomyślnym i wielką pokorą, pójdziemy przez świat gorliwe w ewangelizowaniu ubogich i gotowe poświęcić życie, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa i Kościoła - 'Caritas Christi urget nos'. (por. Konst SMMM art. 75)

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia