ApostolatNasz apostolat polega przede wszystkim na świadectwie naszego życia konsekrowanego, które powinnyśmy ożywiać modlitwą i pokutą. Ponieważ działalność apostolska należy do samej natury naszego Zgromadzenia, dlatego całe życie członkiń powinno być przepojone duchem apostolskim, a cxała działalność apostolska duchem nacechowana zakonnym, (...) Dlatego naśladując Chjrystusa ze wzrokiem utkwionym w Niego, rozpalone miłością, z sercem wspaniałomyślnym i wielką pokorą, pójdziemy przez świat gorliwe w ewangelizowaniu ubogich i gotowe poświęcić życie, aby wszystkich pociągnąć do Chrystusa i Kościoła - 'Caritas Christi urget nos'. (por. Konst SMMM art. 75)

  Św. Alojzy Orione   Ticket of Mercy Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia Ticket of Mercy Ticket of Mercy Ticket of Mercy
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia