Dzieła społeczno - sanitarneDom Pomocy Społecznej  dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia ( Orionistek) w Kole przy ul. Blizna 55 istnieje od 08.stycznia 1993 r, jest placówką ponad lokalną, przystosowaną dla ludzi starszych  i przewlekle chorych.
Dom ten przeznaczony jest dla 53 osób obecnie przebywają w nim 43 kobiety i 10  mężczyzn.

Celem działalności Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb: bytowych, opiekuńczych, socjalnych, pielęgnacyjnych, społecznych, religijnych, kulturalnych i edukacyjnych.
Realizacja zadania uwzględnia wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
W tym celu świadczy się usługi, które są  odpowiedzią na indywidualne potrzeby mieszkańca zgodnie z opracowanym i aktualizowanym indywidualnym planem wsparcia.
Podejmowane działania muszą przenikać się wzajemnie i służyć:

 • tworzeniu atmosfery bezpieczeństwa,
 • poprawie jakości życia mieszkańca,
 •  ochronie zdrowia i aktywności  fizycznej
 • likwidacji barier architektonicznych oraz szeroko rozumianej rehabilitacji
 • budowaniu atmosfery rodzinnej w oparciu o zaufanie i akceptację
 • aktywizacji mieszkańców do twórczego przeżywania starości
 • podtrzymywaniu kontaktów  z rodziną i środowiskiem.
 • zapewnieniu dostępu do dóbr kultury i różnych form wypoczynku.

Podejmowane działania obejmują usługi opiekuńcze, socjalne, rehabilitacyjne, terapeutyczne, pielęgniarskie oraz umożliwiające pełne korzystanie z opieki medycznej.
Wzbogacenie życia kulturalnego mieszkańców realizuje się  poprzez organizowanie imienin, urodzin, przygotowanie świąt i uroczystości urozmaicających codzienność, a także wycieczek krajoznawczych i pielgrzymek. 
Powyższe cele realizowane są przez wykwalifikowany zespół pracowników, który posiada duże doświadczenie w pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi w DPS.
Dom dysponuje pokojami 1,2,4 osobowymi.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLE, UL. BLIZNA 55 

 1. Dom przeznaczony jest dla osób starszych (od 60 lat), ale w wypadku schorzeń są  też osoby młodsze.
 2. Musi to być osoba, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, która  potrzebuje całodobowej i profesjonalnej opieki, a rodzina bądź Ośrodek Pomocy Społecznej nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 3. W celu uzyskania skierowania do naszego Domu, należy udać się do Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w swoim miejscu zamieszkania, czyli w miejscu, gdzie jest stały meldunek.
 4. Wszystkie potrzebne dokumenty kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej.
 5. Ośrodek postanawia i wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i o odpłatności w DPS.
 6. Koszt utrzymania mieszkańca w naszym Domu wynosi 3010,00 zł.
 7. Mieszkaniec wnosi opłatę w wysokości 70% swojego dochodu np. emerytury, resztę dopłaca Ośrodek Pomocy Społecznej, który kieruje lub rodzina (dopłata rodziny uzależniona jest od jej dochodu).
 8. Następnie wszystkie dokumenty przechodzą do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, gdzie Dyrektor Centrum, gdy zwolni się miejsce w naszym Domu wystawia decyzję o umieszczeniu w DPS.

Kontakt: Dom Pomocy Społecznej Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek)

62-600 Koło, ul. Blizna 55

Tel: (63) 272-29-77 komórka  605-094-013

e-mail: dps-zgr@wp.pl

www.dps-orione.domypomocy.pl

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sióstr Orionistek

ul. Zamenhofa 22
05-400 Otwock
tel. 22 779 22 71
kom. 697 994 659

e-mail: zolotwock@wp.pl
 

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia