Koło


Wspólnoty Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole.
 
Siostry Orionistki w Kole w 1965 roku rozpoczęły posługę katechetyczną w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego (Kościół farny) i punkcie katechetycznym przy kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, ul. Blizna. 
 
 
Wspólnota Sióstr pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia 
w Kole, ul. Blizna 55 
 
Wspólnota Sióstr Orionistek w Kole od 6 stycznia 1993 r. prowadzi Dom Pomocy Społecznej, w którym zapewnia opiekę i rehabilitację osobom w podeszłym wieku. 
Od 1 kwietnia 2009 r. Siostry prowadzą  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pallium”, by zapewnić opiekę pielęgniarską dla  podopiecznych  w DPS i w środowisku.
Dane kontaktowe:
Wspólnota Sióstr Orionistek 
ul. Blizna 55
62-600 Koło
Tel. 63 272 29 77
mail: orionistki@wp.pl 
 
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek
ul. Blizna 55
62-600 Koło
Tel. 63 272 29 77, 605 094 013
Fax. 63 261 08 74
mail: dps-zgr@host.pl
 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Usługi Pielęgniarskie “Pallium”
ul. Blizna 55
62-600 Koło
Tel. 603 056 226
Tel./Fax. 63 261 07 19
 
Wspólnota Sióstr pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes 
w Kole, ul. Blizna 55a
 
Siostry Orionistki posługują jako katechetki w Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej.
Dane kontaktowe:
Wspólnota Sióstr Orionistek
ul. Blizna 55a
62-600 Koło 
Tel. 63 272 28 95
mail: siostry.katechetki.kolo@wp.pl
 
 
 
 
 
http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia