O nasSIOSTRY MAŁE MISJONARKI MIŁOSIERDZIA (ORIONISTKI)
 PICCOLE SUORE MISSIONARIE DELLA CARITA’ (DON ORIONE) - PSMC

            

Zgromadzenie założone przez księdza Alojzego Orione w Tortonie  29 czerwca 1915 r., w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Charyzmatem Zgromadzenia jest pełnienie miłosierdzia względem bliźnich przez poświęcenie życia, aby doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Papieża i Kościoła ubogich najbardziej oddalonych od Boga i opuszczonych.

Siostry Orionistki obok trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składają czwarty – ślub miłości. Ślubem tym zobowiązują się do osobistego i wspólnotowego świadczenia miłości oddając swoje życie do dyspozycji Kościoła i Papieża w czynnej ewangelizacji i dziełach miłosierdzia. Na swoje powołanie odpowiadają ewangelicznymi uczynkami miłości i miłosierdzia co do ciała i co do duszy zgodnie z potrzebami Kościoła, czasu i okoliczności.

Wspólnoty Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia są w Kościele żywym znakiem miłości Bożej i skutecznym środkiem ułatwiającym otwarcie ludzi na przyjęcie Ewangelii. Realizując te cele, w życiu duchowym Siostry pragną całym sercem miłować Boga jako Jego najoddańsze córki i szukać we wszystkim wyłącznie Jego chwały. Siostry Orionistki za łaską Bożą kształtują się na wzór Jezusa Ukrzyżowanego, aby żyć wyłącznie Nim. Chcą także miłować się wzajemnie jak Chrystus je umiłował, pamiętając, że ich dewizą jest pokora i miłość. Przez miłość do Boga pragną osiągnąć bezgraniczna miłość względem bliźniego, szczególnie zaś względem najmniejszych i najbardziej opuszczonych braci, a tym samym przybliżać im nieskończone miłosierdzie Ojca Niebieskiego i Jego pełną miłości Opatrzność. Miłość i oddanie się Kościołowi stanowi sens istnienia Zgromadzenia. Żyje ono wiarą Kościoła w pełnym posłuszeństwie papieżowi i biskupom.

Dom generalny Zgromadzenia znajduje się w Rzymie. Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia posiadają pięć Prowincji: we Włoszech, Polsce, Argentynie, Brazylii, Chile oraz Delegację na Madagaskarze, Vice-delegację w Kenii oraz utworzoną w 2015 roku Vice-delegację skupiającą wspólnoty w Togo i na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

W Polsce początek obecności Sióstr Orionistek datuje się od 2 lutego 1924, kiedy to do Zgromadzenia wstąpiła pierwsza postulantka.

Obecnie Prowincja Polska p. w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej składa się z 17 wspólnot: 15 w Polsce oraz po jednej we Włoszech i na Ukrainie. Polskie Orionistki współpracują także w międzynarodowych wspólnotach misyjnych na Madagaskarze, na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Kenii, Filipinach i Togo. Aktualnie Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia realizują swój orioński charyzmat podejmując różnorodne posługi odpowiadające potrzebom naszych czasów. Główne formy apostolatu to pielęgniarstwo i inna posługa chorym, katechizacja i praca wychowawczo – pedagogiczna,  promocja ludzka ubogich, kobiet, samotnych matek, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; posługa w parafiach i na misjach.

W 2015 roku Zgromadzenie  obchodzi 100 lecie założenia, dla każdej Siostry Orionistki jest to szczególny czas łaski i wdzięczności Bogu za dar charyzmatu św. Alojzego Orione.

 

Siostry Sakramentki Niewidome

Niewidome Adoratorki Najświętszego Sakramentu zostały założone przez św. Alojzego Orione w Tortonie, w1927 roku. Są włączone w Instytut Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia i tworzą w nim wspólnoty kontemplacyjne. Ich  misją jest modlitwa i adoracja Najświętszego sakramentu, dziękczynienie, wynagrodzenie i przebłaganie Boga. Modlą się za Papieża i Kościół. Modlitwą i ofiarą wspomagają apostolstwo Sióstr Orionistek i Synów Boskiej Opatrzności. Ofiarują Bogu swój brak wzroku za ludzi nie znających jeszcze Prawdy, aby mogli dojść do Boga – światłości świata. Siostry Sakramentki nie zachowują ścisłej klauzury. Według Księdza Orione "ich klauzurą jest brak wzroku". Podejmują działalność odpowiadającą ich możliwościom: nauczają katechizmu, robótek ręcznych, muzyki, udzielają osobom niewidomym lekcji czytania i pisania. Organizują spotkania pogłębiające życie duchowe. Strojem Sióstr Sakramentek jest biały habit, czerwony szkaplerz z symbolem Hostii oraz biały welon.

HISTORIA SIÓSTR SAKRAMENTEK

Jeszcze przed oficjalnym założeniem Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia Ks. Alojzy Orione utrzymywał kontakt z Instytutem dla niewidomych „Regina Margherita” w Rzymie. Spotkał się tam z niewidomymi dziewczętami pragnącymi poświęcić swoje życie Bogu w Zgromadzeniu zakonnym. Już wtedy myślał o  kontemplacyjnej wspólnocie Sióstr oddanej adoracji Najświętszego Sakramentu.
Pierwsza kandydatka niewidoma wstąpiła  do nowo otwartej wspólnoty Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia 4 listopada 1915 roku. Od tego czasu liczba niewidomych kandydatek nieustannie wzrastała.

Dnia15 sierpnia 1927 roku, w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i wspomnienia św. Tarcyzjusza, męczennika Eucharystii,  Ks. Alojzy Orione dokonał obłóczyn i nadał imiona czterem pierwszym niewidomym siostrom. Jedną z nich była Angela Jona, która otrzymała imię: siostra Maria Tarcisia od Wcielenia. Była ona pierwszą przełożoną Sakramentek.

Aktualnie Siostry Sakramentki Niewidome są obecne w sześciu krajach: we Włoszech, Argentynie, Brazylii, Kenii, Chile.

 

http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia