Zduńska Wola


Wspólnota Sióstr pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 88.
 
Początek i rozwój Wspólnoty Sióstr Orionistek w Zduńskiej Woli związane są z działalnością księdza Aleksandra Chwiłowicza. Ks. Aleksander Chwiłowicz otrzymał od Założyciela księdza Alojzego Orione w 1923 r. misję przeszczepienia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności do Polski. Rok później w Zduńskiej Woli została założona  pierwsza placówka Księży Orionistów w Polsce. Dziewczęta i kobiety zafascynowane charyzmatem oriońskim, które zgłaszały się, się do ks. Chwiłowicza, od roku 1924 zapoczątkowały rozwój Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Polsce. Pracowały w różnych obowiązkach gospodarczych; pomagały przy budowie Domu Misyjnego kwestując, później w Seminarium. W 1927 roku wyjechały do Tortony (Włochy), do nowicjatu 3 pierwsze kandydatki. Po kilkuletniej formacji, 3 października 1932 r. wróciły do Zduńskiej Woli i w tym właśnie roku Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia zapoczątkowało formalnie swoje istnienie i działalność apostolską w Polsce. Dom w Zduńskiej Woli był główną siedzibą zgromadzenia Sióstr Orionistek w Polsce.  
Po zakończeniu wojny w 1945 r. dom ten stał się domem formacyjnym - został utworzony  nowicjat. Dom w Zduńskiej Woli jako główna siedziba Zgromadzenia w Polsce istniał do 1957 r.
Od początku istnienia wspólnoty Siostry podejmowały prace gospodarczo – domowe w Zakładzie dla chorych, prowadziły Ochronkę, Oratorium Świąteczne i Krucjatę Eucharystyczną. W czasie wojny Siostry pracowały w tymczasowym szpitalu zakaźnym wśród chorych na tyfus, a także po bombardowaniu miasta udzielały pierwszej pomocy rannym oraz czasowego pobytu w domu zakonnym. Po wojnie zorganizowały przy domu zakonnym przedszkole, kolonie letnie dla ok. 300 dzieci, prowadziły kuchnię powszechną dla najbiedniejszych.
Obecnie Siostry  posługują w katechizacji i w Domu Misyjnym Księży Orionistów. 
Dane kontaktowe:
Wspólnota Sióstr Orionistek
ul.  Łaska 88a
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 823 30 74
mail: orionistkizdunskawola@wp.pl
 
http://www.orionistki.pl/pl,page,charyzmat,22.html   Św. Alojzy Orione                   Księga Intencji Do pobrania Księga Gości Forum Linki Multimedia
Orionistki w Polsce Orionistki w Polsce
Orionistki na świecie Orionistki na świecie
Rodzina Oriońska Historia Zgromadzenia